Nákupní galerie ATRIUM Domov Laguna Psáry

Dobrý den,

vítejte na stránkách charitativní Vánoční sbírky dárků pro klienty Domova Laguna Psáry, poskytovatele sociálních služeb.

Jedná se již o patnáctý ročník charitativní sbírky, kterou organizuje Nákupní galerie Atrium na Karlově náměstí. Jednotlivá přání klientů domova naleznete v seznamu na těchto stránkách.

Zakoupené dárky prosím přineste do Nákupní galerie Atrium na Karlově náměstí v Praze 2, kde bude umístěný dřevěný stánek této charitativní akce. Dárky můžete nosit v termínu 27. 11. – 15. 12. 2017 v pracovní dny (pondělí – pátek) v čase 10:00 – 19:00 hod. (sobota/neděle zavřeno). Případně je možné dárky zaslat poštou s doručením do 15. 12. 2017 na adresu galerie - SB Property Services, a.s., Charles Square Center, k rukám pí. Lenky Tovarové, Karlovo náměstí 2097/10, 120 00, Praha 2.

Po ukončení sbírky budou dárky předány do Domova Laguna Psáry, aby se do Štědrého dne dostaly ke klientům domova.

JMÉNEM VŠECH KLIENTŮ DOMOVA LAGUNA PSÁRY VÁM DĚKUJEME ZA VAŠE PŘÍSPĚVKY, POMOC A OCHOTU UDĚLAT RADOST TĚM, KTEŘÍ TO OPRAVDU POTŘEBUJÍ.

Vstup na Seznam dárků.

 

Welcome to the charity „Christmas gifts collection“ for clients of the Domov Laguna Psáry, a provider of the social services web site.

It is already the fifteenth annual charity collection organized by the Atrium Shopping Gallery at the Charles Square (Karlovo náměstí). The individual wishes of the clients can be found in the list on this web site.

Please bring the bought gifts to the Atrium Shopping Gallery at the Charles Square (Karlovo náměstí) in Prague 2, where the wooden stand of the Charity will be located. Gifts can be brought since 27th November to 15th December 2017 on weekdays (Monday – Friday) from 10:00 to 19:00 (Saturday/Sunday closed). Alternatlively, gifts can be sent by post with delivery latest on 15th December 2017 at the Gallery address – SB Property Services, a.s., Charles Square Center, Attn. Ms. Lenka Tovarová, Karlovo náměstí 2097/10, 120 00, Praha 2.

All gifts will be sent to the Domov Laguna Psáry at the end of the collection and gifts will be handed over the clients of the Domov Psáry on the Christmas Eve.

WE WOULD LIKE TO THANK YOU FOR YOUR CONTRIBUTION, HELP AND GOODWILL ON BEHALF OF ALL DOMOV LAGUNA PSÁRY CLIENTS WHO WILL VERY MUCH APPRECIATE IT.

Enter the List of gifts.

Domova Laguna Psáry v zimě